Muşavirə mərkəzimizdə saç əkdirmək

   Tükün tökülməsi bu yeni çağda yaraşıq və sağlamlığın əngəli sayılır. Eləcə saçı tökülənlər də olduqca gərginlik törədib qayğı yaradır. Hətta o adamlarında ki tük tökülməkləri yoxdur , harda bir başı daz olan kimsəni görəndə qayğılanıb özlərindən soruşurlar : görəsən tükü tökulməsinə neyləməliyəm?! elə bu sorğularda  illər boyu  yaşayışına etgi buraxacaqlar.

Tükün tökülməsi dərman olan bir şeidi. Çoxlari başlarına dərman üçün çeşidli dava- dərmanlara üz gətirirlər.deməli, ağlına gələni- cür bə cür şampunlardan tut əttar malına dək başlarına yaxırlar. Və nə yazıq ki yanlış yol gediblər, yaxud, onlara yanlış yol göstəriblər.hair

Deməliyik bu şəxs bütün bu işləri görəndən sonra yenə tüklərinin tökülməsini görəcəkdir. Bu təbiyi bir iş olaraq gerçəkləri dəyişdirməz. Yaşayışımızda bu ittifaq hamımıza üz verə bilər, ancaq önəmlisi budur ki niyə dəmanin yubaldib sonraya saxlayiriq.

Doğma saç əkdirmək metodlarının əsasında,saxta tükdən , parık qoymaq, yaxud, saxta tüklərin əkdirməyinin zərərlərinə baxaraq, daha bu işlər bugünkü gündə yersizdilər.

Demək olar iranda olan saç əkdirmək teknikaları modern ölkələrin teknikasila bir səviyədə dir.

“MƏRKƏZE MOŞAVERE VƏ KAŞTE MU” ki öz xidmət yerini təbrizdə qurub, öz gördüyü işə arxayin olaraq, keçmişdən olan təcrubələrinin əsasinda elam eləyir daha saç əkdirməyə gərəyi yoxdur tehran ya turkiyə də kapital mərkəzlərinə getsinlər. Arxayınlıqla diyə billik bizim xədəmat və sənətimiz qat- qat tehran mərkəzlərinin səviyə sindən yüksəkdir.

Necə ki bizim mərkəzimizdə güvənləndirən rekordlarimiz (əkilən bölümün sıxlıq baxımından)- cücərmə xəttinin doğmaca duruşuğu  DAVİNÇİ nin metodlarının əsasında olmağı, birdə məsafət  baxımın dan yaxinlıq, böyük nayiliyyət lərimizdən sayılır.

Bu mərkəz öz müştərilərinin rahatlığı üçün, uzman cərrahlar ekibilə digər xədəmati əldə etməklə siz əzizlərin yolunu gözləyir.

əldə edən xədəmatımız :

1- pulsuz muşavirə

۲- test dən sonra onun xərcini mueyyən eləyib, zaman baxımından işlərini gedişinə salmaq.

3- bu günkü metodların üzərində ( FUT- FİT- MİX) saç əkdirmək

4- kilinikimizdə iqamət xərcini ödəmək(FREE HOTELİNG)

5- PRP xədəmatının görünməsi

6- leyzik xədəmatının görünməsi

7- mezo trapi xədəmatının görünməsi

8- 10% endirim o əzizlərə ki WEB SİTE la bizinən tanış olublar.

9- 10% endirim evlilərə

۱۰- ۱۰% endirim yuniversitə tələbələrinə

Siz eliyə bilərsiz veb sayt, tilfun, yaxud öz huzurunuzunan bizilə ilgidə olasız. Sizin bütün sorğularınıza aydincasına cəvab veriləcək. Eləcə arxayincasına işləri bizə tapşırıb, bizim uzman cərrahlarımızın təxəssüsilə yaqinimiz var dodaqlarınızda rizayət gülüşünü görəcəyik.

Biz öz təxəssüsümüzə güvənərək sizi saç əkdirmək mərkəzimizə qonaq çağırırıq.