Suallar

۱-“FİNASTRAT” həblərini atmaq kişilərdə əqimlik gətirər mi?

hair

FİNASTRAT həbərini atmaq 1996 inci illərindən dəvam edir ancaq bura kimi əqimlik gətirməsinə heç bir xəbər verilməiibdir.

Üstəlik bu dərman heç curə əqimliyə səbəb olmaz, ancaq ola bilər ki azca müddət cinsəl hislərini azaltsın ki buda bir müddət dən sonra aradan qaldırılar. 

     

۲-neçə gün cərrahlıqdan sonra, əyər qan itirmək olmasa, ASPİRİN qullanib, ya, siğar çəkmək olar?

ASPİRİN dən gərək 7-10 günə dək cərrahliqdan sonra qullanmasinlar.

Yaxşıdı cərrahlıqdan 4 gün sunrasida ASPİRİN dən göz örtsunlər. Amma əyər qullanmasina məcbur qalsalar, cərrahliqdan sonra qullanmasinin eybi yoxdurş. Siğar uçundə deməliyik, Yaxşıdı cərrahliqdan bir müddət qabaq qabaq sığar çəkməsinlər

 

۳- başda əkilən tüklər yenidən tökülər mi?

əyər əkilən tüklər düz yerlərindən götürülsə, və əkdirməyinin də işi elmi metodlar əsasinda olsa, birdə o tuklər oyarli  mühitdə saxlanilsa. Bu tüklər daha tökülməzlər.

4- tük əkdirmək, cərrahliğindan işin sonuna dək, nə qədər zaman aparacaq? 

Lap çox çəksə, ۱۲- ۱۵ ay əkdirməkdən sonra nəticə almaq olar, ancaq tuklərin özlərini tapması ۹ aydan sonra bəlli olar.

 

۵- tük əkdirmək xərcinin mizanı, metod və tellerin sıxlığından asilıdı?

Xərcləri, Qalib hançı metodunan işlənilsin, birdə əkilən yerin ölçüsündən asılıdı.

 

۶- saç əkdirməyə hazirlanmağa kərəkdir tüklər  bütün tökülsün mü? Birdə ki özəl bir yaşlarda gərək əkilsin mi? Yoxsa yaş baxımından hədələnməyib?

Yox, gərəyi yoxdur qalan tüklərdə tökülsün. Birdə ki özəl yaşlara ayid deyil, ancaq 21-22 yaşlarinda olmuş olsa yaxşı cəvab verər.

 

۷- ola bilər mi bədənin ayri yerlərinin tüklərindən(qol- qiç- sinə) tüklərin ilgiləndirməyində işlənilsin?

Indisə neçə illətə g

örə bu iş olmayir. Lap önəmlisi budur ki bu tüklərin gücü və qalarqılıq ları bəlli deyil. Bu tüklər lə başın tüklərilə cinsi və tutuşu imkani var düz deməsinlər. Birdə ki bədən tüklərinin bir həddə dək göyərmək gücləri var, eləcə bu tüklərin bitən yerləri qopardandan sonra yeri qalar.

 

۸- tüklər əkiləndən sonra, nə müddətdən sonra tökülər lər? üstəlik bu tüklər əkiləndən sonra, əkilən bu tüklərin zuğu tökülər ancag 3-4 ay keçəndən sonra yenə kökdən cücərməyə başlayarlar.

əkilən tüklər iki üzlü qılınc kimi bir şeydi, eliyə bilər əkiləndən sonra o yerin qabaqki tüklərində gücləndirib çoxaltsın, ola bilərdə onların tökülməsinə səbəb olsun, ancaq “FİNASTRAİD” adlı dərmanı işlədəndən sonra bu tökülməklərin qabağı alınar.

 

۹- olarmı başın az tü

kü olan yerlərini saç əkdirməklə sıxlığı çoxalsın? əsas istəyimiz elə bu yerlərin tüklərini sıx eləməkdir, eləcə bu yerlərin durumun yaxşılandırmaqdı.

saç əkdirmək ya tük ilgiləndirməyin çoxlu işləmi elə başın tökülmüş yerlərinin tükünü qaytarmaqdı, bununçündə saç əkdirmək yaxud tük ilgiləndirmək təkcə başı daz olan adamlar üçün deyil, bəlkə çoxlu yerlərdə başın seyrək olan yerlərini sıxaltmaq üçündür.

 

۱۰- cərrahlıqdan sonra başın durumu haçan öz  normal halına gələ bilər? -görən saç əkdirməyə gərək başın tüklərini vurasan mı? ۷-۸ gün zaman aparar cərrahlıqdan sonra başın dərisi öz normal halına qayitsın, ancaq yaxşıdı buna görə ki saç əkdirmək düzgün cvab ala, başın tuklərini qısaltmaq yaxşidi.

 

۱۱- saç əkdirəndə başın tükləri  gərək vurulsun mu?

Başın tükü nəqədər qısa olsa, bir o qədər işin gedişi yaxşı olar, ancaq dediyimiz kimi qısaltmamış da eyib eləməz.

 

۱۲- saç əkdirəndən sonar neçə gün gərək yatasan, ya neçə gün işdən mürəxəslıq almağa gərəyi var?

 əkilən günün sabahı sarıma başdan açılar, eləcə şəxs eliyə bilər bir para işləri gözdə almaqla üz gündəlik işlərində olsunlar.

13- saç ekdirməyin ağrısı varmı?

Ağrısı yoxdu. çünkü əkilən yer ****bihis*** olacaq.

 

۱۴- əqər ayri ölkələrdən irana gəlsək neçə gün iran da qalmaliyiq, və bu neçə gündə nə işlər görməliyik?

Bununçun ki qalmağımız çoxa çəkməsin, yaxşıdı bir para ****qan analizlary*** döktür rezervini, və cərrahin ***analiz*** cəvabini alandan  sonra görmüş olsunlar. Üstəlik 3 gün iqamət kifayət elər.

Qabaqcadan istənilən **qan analiz** cəvablari: HBsAg , HIV-Ab , HCV-Ab , PTT , PT, BT , FBS , Cr , BUN , CBC

 

Saç əkdirmək mərkəzimiz təbrizdə, dünya teknoloji və bilgilərinin səviəsində, ən qabaqcıl metodlardan faydalanmaqla məmləkətin birinci saç əkdirmək mərkəzlərindən di.