FUT Saç Nəqli teknikası

hair

 FUT( Follicular Unit Transplan) teknikası birinci yol 1995 inci ilində döktür BRENSHTAİN əlilə kəşf və tanıtdırıldı. Indisə dünyanın hər yerində bu teknikdən faydalanırlar.

Bu metod də, uzunluğu 10 santa yaxın və eni1- 1/5 olan bir şırıx başın dalısından( o yer ki tükləri heçvaxt tökülməz) götürülüb mikroskop altında kiçik bölümlərə ki qraft adlanırlar, bölünürlər. Sonra bu qraftlar ki 1- 4 teldən ibarətdilər, başın istənilən yerlərində əkilərlər.

FUT metodilə FİT metodları elə fərqləri yoxdu, ancaq FUT metodunda göturən qraftarin sağlamlığı çox olar.

Elmi baxımda baxsaq, başın dalısındaki tüklər kiçik bölümlərdə FULİKOL lara böünərlər. Hər fulikol eliyə bilər 1- 6 telə yaxın olsun.

Hər şəxs yetginliyə yetişəndə, cinsəl hormunlarının (ANDROJEN)  təhrikində tüklərinin sıxlığında və sayında bir para dəyişikliklər üz verər. Eləki sonra kürklü tellər az sayıda əsli tüklərin (TERMİNAL) yerinə göyərərlər. Bu səbəbə şəxsin başı, deməli, daz olar.

FUT metodunun nətəhər görünməsi: istənilən qraftlarının sayını əkilən bölgənin əsasında ələ gətirəndən sonra götürülən şırıxlar bəllənib əlamət qoyularlar. Sonra bəllənən yeri cərrah öz cərrahi qurupuyla butovlük lə götürüb iki qatda ( içəri və dışarı) qarısmaq vurarlar ki yeri bilinsin. Bu qarismaq 12 gündən sonra götürülə bilər.

hair

Götürülən şırıxlar mikroskop altında qraftlara bölüməndən sonra istənilən yerdə əkilərlər.

FUT metodunun məziyyət lərindən:

- FİT metodu tək gərəyi yoxdur başın saçı qısalsın. Gahdan heç qısaltmazlar.

- FİT metoduna görə, cərrahlıq çox az muddətdə başa  çatıb, gahdan 10-12 saatın içindəiş başa çatır.

- başın dalısını

n ayri yerləri yaralanmayıb, eləmək olur ayri metodlarınan da(FİT+FUT=MİX) üstündə işlənilsin.

- eləmək olar bir kiçik bölgədən çox sayı da tel götürülsün.

- FUT metodun da götürülən qraftların hədərə gedəni ust- ustə az olur.