FUE Saçların nəqli texnikası

                                                                                                                                 

(Əkin texnikasında FIT (Follicular isolation technique

hair üsulu ilə başın geri və kənarlarında graft şəklində (bir kolleksiya 1-6 saçd

Bu üsul ki fransızca qisaltmasında FÜE (Foliküler ünite Extraction) adına  həmçinin umumiləşib müxtəlif elanlarda bir qansız cərrahiyyə üsulu kimi tanınıb ki əlbəttə bu FUT ilə müqayisədə olduqca dəqiqdir və ona xatirə ki  bu üsulda ,FUT texnikası kimi tikiş yerlərinin təsiri (oskar) qalmamaqdadır çoxluca xəstələr tərəfindən qəbul edilir.an mütəşəkkil) 0.7-1 mm-lik çox kiçik boyda ştamp (panç) olurlar.

FUT və FİT texnikanın arasındakı açixca fərq epilyasiya (saç göturmə) üsuludür (graft),lakin nəticə hər iki texnika üçün eynidir.
FIT texnikasının addimları :

Başlanğıc da saçlar qisaltılır.
Epilyasiya (saç götürmə) yeri (başın geri və kənarlarında) ANTİ SEPTİK ilə dezinfeksiya edilir.

Düşünülən bölgəni yerli keyidməkdən sonra,çox incə iynə ilə ۰٫۹-۱ mm başın dərisinə daxil olub və graft lar bir bir götürülür. Bu proses təxminən 3 saat çəkir. Sonra qısa istirahətimiz olacaq.Bu möhlətdə siz ruhi sakitliklə yaxınlar və ailənizlə əlaqədar ola bilərsiniz və klinikin xüsusi qəbulundan istifadə edə bilərsiniz.

hair

Sonra saçın cücərmə xətti DA VINCI Prinsiplərinə əsaslanaraq və tam təbii ki illər boyu təcrübə və yüzlərcə əkinin əldə edilməsindəndir çəkilib və vacib olan kanallar graftları taxmaq üçün yaradılır.Kanallar maksimum sıxlığla yan yana vurulur belə ki 3000-4000 grfat taxma imkanı (۱۶۰۰۰ qədər saç) vardır.Bu qədər sıxlıq o dərəcədə təbii form saçlarınıza verməkdədir ki onu ayırmaq imkanı hətta sizin

 yaxınlarınız üçün də bu qeyri-mümkün olar.

Sonra graftlar bir bir daha artıx diqqət ilə törədilmiş kanalların daxilində yerləşdirilir.

Qeyd edilən proses (cücərmə xəttinin rəsmindən başqa) əkin altında ol

Cərrahiyyə FIT texnikasında yeri yoxdur lakin graftların götürülmək yeri Kiçik deşik şəklində aydın olacaxlar ki bir neçə gün ərzində əkindən sonra bərpa ediləcək.an sahədən asılı olaraq edə bilər ki 2-3 səfər dahada və ۱-۲ gün ərzində davamı ola (12-24 saat).Qeyd edilməlidir ki əkin addımlarının bütünü hər bir fərd üçün bir həkimin nəzarəti altında və steril olmuş alətlərin istifadəsi ilə və tam sağlığlı bir mühlt də görülməlidir.

Əkin üçün uyğun olan əzizlərin bir neçəsində keçəllik səviyyəsi çox yüksək ola bilər ki bu halda bütün yeri doldurmaq imkanı bir addim ərzində yoxdur və gərək 2 addimda keçirilsin.İki əkin arasındakı vəxt intervalı son vəxtlərə qədər 5-6 ay təyin olunurdu amma yüksək texnologiyalıəkin alətlərdən istifadə edilməsinə baxarax saç əkdirmək müşavirə mərkəzində bu vəxt 1 aya qədər azalıb iki əkin arasındakı   məsafə ən azı ۱ ay dır. Qeyd etmək lazımdır ki hər iki üsulun birlikdə istifadə edilməsində ( FIT+FUT=MIX ) bir addımda əkin edilə bilər.

hair

saç əkdirmək müşavirə mərkəzi sənətkar və peşəkar tibb kadrının əli ilə FIT keçirilməsi,əkin zamanın minimuma yendirmiş b

ir şəkildəki bir ekspert şəxs bir tərəfdən graftları götürüb və eyni halda başqası graftları ayrı ayrı  edir və eyni zamanda başqa bir şəxs graftları taxmaq üçün vacib olan kanalları başda törədir və buların bütünü əkin həkimi təvvəsüti ilə idarə edilir və həmçinin həkim özidə bütün yuxarıdakı addımların keçirilməində daxildir.