Saç tökülməsi

Sizdə tükləri tökülənlərdənsiniz mi? Tökülmənin qabağını almağın yollarını tanıyırsınızmı? Neçə- neçə dötürə gedərkən yenədə bir nəticəyə çatmayibsınız mı?! Burda istəyirik bu barədə danışıb dərmanlarından diyək.

Tüklərin göyərməsinin təbiyi mizanı: sizin hər bir zaman dincəlməkdə olan tükləriniz var. 2-3 aydan sonra dincəlməkdə olan tükləriniz tökülüb, yeni tüklər yerlərinə göyərəcək.

hair

Bu göyərməklər 2-6 il sürəcək. Bu mərhələdə hər tel tük 1-1/5 santimetr göyərəcək.

Hər gün 40- 50 dək tükün tökülməsi bu mərhələdə təbiyi di. ancaq bir para şəxslər də, dediyimizdən də çox tökülə bilər.Tüklərin tökülməklərinin illəti. çoxlu illətlər saymaq olar, ancaq örnək üçün:

1-genetiki(irsi) illət: lap önəmlisi demək olar bu illətdi ki ust- ustə ۱۸ dən başlayib 30 yaşa dək üz verər. Bura kimi heç bir qətii dərma

3- yanlış dərmanlar: kimiyavi maddələri yanlışca işlətmək, tükə zərər yetirər. DEKLORƏ- FER(qıvrım)- safaltmaq- və jeldən çox istifadə eləmək ayrı halət verənlərin yanında, tüklərin tökülməsinə səbəb olacaq. Eləcə tük çəkmək, MAKE UP- və həddən artıq fen vurmaqda ayrı illətlərdən sayıla bilər.n bununçün tapılmayıb. Qadinlarda bu halətdə tökülmək kişisəl  olub, az sayı da gözə dəyər ki başlarında seyrəklik törədər.

2- başın dərisinin artıq yağlı olması: nəqədər başın dərisi yağlı olsa, bir o qədər tüklərin tökülməsi artacaqdır.

4- xəstəliklər ya cərrahlıqlar: ola bilər 3-4 ay cərrahlıqdan sonra başın tükü gözə gəlim halda birdən birə tökülə. Illəti ola bilər ki o xəstəliyə görə istireslər ya cərrahlıqda işlənən key lik maddələrindən yaxud bədənin qan itirməyindən olsun.

Hormun probləmləri: əyər TİROİD probləminiz( az işləmək- çox işləmək) vardi, eliyə bilər tüklərinizin tökülməsinə səbəb olsun. Ancaq bu probləmi dərman eləməklə düzələndir.

Ola bilər kişisəl hormunlar(ANDROJEN) ya qadınsəl hormunlar(STROGEN) bədəndə normal durumun əldən verisinlər ki tüklərin tökülməsinə səbəb olar.

5- yanlış yemək regimləri: tüklərin tökülməsinə önəmli səbəb ola bilər. Bu iş çoxraq POWER LIFTING işləyən qadınlarda üz verər.

hair

Yeməklərimizdə meivələrdən,tərəvəz dən və saladlar dan yeməyinizi xatırladırıq6- istires: digər önəmli səbəblərdən di ki qayğılı olmaq, şok, iztirab, vahimə və həddən artıq hislilik bunun qollarindandir.7- boyluluq: çoxlu qadınlar üç ay zaymandan( doğmaq) sonra şiddətlə bədənlərinin tükləri tökülər. illəti bu ola bilər ki boyluluqda qadınsəl hormunların sayı artar. Bu hormunlar doğandan sonra sayi azalar. Onunçün bu hormunların sayı bədəndə normal olub, tüklərin tökülməsinə səbəb olar.8- dərmanlar: bir sıra dərmanlar tükün tökülməsinə səbəb olarlar.A) Qanı dayandıran( laxtaladan) dərmanlar: VARFARİN- HEPARİN və …B) depresiya dərmanları. C) NEQRES dərmanları. D) KANSER üçün olunan çimidərmani. E)*** zidde boyluluq dərmanları.Bu dərmanlara son verməyinən tüklərin tökulməsinin qabaği alınar.

9- xəstəliklər: bir sıra xəstəliklər o cümlədən DİYABET eliyə bilər tükləri töksün. Tüklərin tökülməsi eliyə bilər ayrı xəstəliklərində əlayimindən də olsun. Eləcə onu təşxis verb dərman eləməyi, eliyə bilər digər xastəlikləri tapıb dərman eləməsinə yardım etsin. Bir sira xəstəliklər o cumlədən LUES- YATALAQ- ANFULANZA- QANIN AZLIĞI- və digər xəstəlik lər.

hair

10- fasadlar: bir para fasadlı göbələklər ( mantarlar) tükün tökülməsinə səbəblənər, ancaq dərman olunsa, tüklər daha tökülməz.

11- tüklərin bir bölgədə tökülməsi (ALOPSİ): tük tökülmənin ayrı sayılarindan di. Bu tükülmək birdən üz verib əlayim siz olar. Bu tökülmək bir ya neçə yerdə gözə dəyər. Umumən yumuru şəkildə olub 40 yaşdan aşağilarda üz verər.bu xəstəlikdə tükün sağası özün tutmayıb, onünçün dəridən çıxanda sınar. Təəssüf ki indilər bu xəstələrin sayı artıb. Bu tökülmək çoxraq üz və bədəndə olar və indiyə dək nədəni tapılmayıb.

Çoxraq qan xəstəliyi və əsəbi istreslərdən baş alar. Tökülən tüklər bir iki ildən sonra çixmalıdılar, ancaq ola bilərdə ömürlük çıxmasınlar.

12- tüklərin iradə siz çəkməyinə görə təniklık ları: tüklərin iradə siz çəkməkləri çoxraq yetginlik çağlarında 1 dən 2/5 qat artıq,qadınlarda gözə dəyər.

Tükləri çəkmək çoxraq alın yeri və gicgah yerləridir ki getdikcə o yerin tükləri seyrəklənər.