Nədən Saç Nəqli bizim mərkəzdə

 

Bu mərkəzdə bu sorğunun cəvabı siz əzizlərə bilindirir. Yüksək səviyədə sizin rahatlığınızın və arxayinca sizin işlərinizin gedişatını yerinə yetirib, sizin gülüşünüzü qazanmaqla, bizim əməklərimiz ödənir.

Buna görə ki:hair

1-bugünku dünya səviyəsində teknoloji lər lə birgə təchizatmız var.

2- bu mərkəzdə olan xərclər 25% qonşu ölkələrdə və ۷۰% tehranın xərclərindən aza başa gəlir.

3- döktürlər birliyimizin beynəl- xalq elmi təsdiqlərlə, illər boyu təcrubəyə sahibdilər.

4- uçaq bilitlərindən tutub, yol boyundan hava limanina dək, ordansa hoteldə pulsuz xidmətləri sizinçün əldə etməklə, bizim sonsuz sayqılarımızı sizlərə bilindirir.

5- neçə yüz kilometr musafirətdən rahat olacaqsız.

6- doğma ca sıx tüklərə sahib olacaqsız.

7- cərrahığın başlanışından işin sonuna dək sizinlə birgə varıq, və cərrahlıqdan 24 saat sonraya dək sizin sorğularınızın cəvabını verməyə söz vermişik.hair

Öz yuksək özəlliklərimizi sizin dilinizdən eşitmək bizim yolumuzun dəvamına saysız etgi olub olacaq. beləliklə sizin rizayətinizi öz amacımız eləməklə buraya çatmışıq.

Dunyanın gün teknologia və bilqilərini toplamaqla sizin yolunuzu gözləyirik. Gözləyirik gəlib öz gözünüzlə görüb inanasınız.

Qabaqcadan sizin bu mərkəzi seçməyinizlə, sizinçün bu xidmətləri əldə etmişik:

1- pulsuz muşavirə

۲- tibbi test dən sonra onun xərcini mueyyən eləyib, zaman baxımından onunçun çarə qılmaq

3- bu günkü metodların üzərində ( FUT- FİT- MİX) saç əkdirmək

4- kilinikimizdə iqamət xərcini ödəmək(FREE HOTELİNG)

5- PRP xədəmatının görünməsi

6- leyzik xədəmatının görünməsi

7- mezo trapi xədəmatının görünməsi

8- 10% endirim o əzizlərə ki WEB SİTE la bizinən tanış olublar.

9- 10% endirim evlilərə

۱۰-  ۱۰% endirim yuniversitə tələbələrinə.

Siz eliyə bilərsiz veb sayt, tilfun, yaxud öz huzurunuzunan bizilə ilgidə olasız. Sizin bütün sorğularınıza aydincasına cəvab veriləcək. Eləcə arxayincasına işləri bizə tapşırıb, bizim uzman cərrahlarımızın təxəssüsilə yaqinimiz var dodaqlarınızda rizayət gülüşünü görəcəyik.

Biz öz təxəssüsümüzə güvənərək sizi saç əkdirmək mərkəzimizə qonaq çağırırıq.