Tükün tökülməsinə müalicə

 

 

Indisə Xəstələrimiz başın seyrəkliyi ya dazlığı üçün, kimiyəvi ya təbiyi dərmanlara üz gətirirlər. Eləcədə ağır- ağır xərclərə düşürlər. Ancaq bu xəstələrin çoxundan dərmanın əsərini soruşsalar, bilinəcək ki umudsuzluq- la bir nəticəyə çatmayıb yaxud, çox az bir nəticələr əllərinə gəlib.

Bu zamanda başın tökülməsinə ” FDA” tərəfindən təyid olunmuş dərman FİNASTRAD (PROPECİA) və MAİNOXİDEL spirisi di. Bu dərmanlar dan qullanmaq vəxtidə ۲۵ yaşdan aşağıdı.

PROPECİA kişilərdə başın qabağı, təpəsi və dalısında olan tökülmüş yerlərində işlənilir.

PROPECİA çoxraq kişilər də öz etgisini göstərir. Çoxlu kişilər bu dərmanı qullanandan sonra onun tükün tökülməsi nin qabağını alıb yararlığından danışıblar.

Elmi test lər göstərib ki PROPECİA  da sonradan törənən fasadlar gözə gəlim dəyil. Təkcə az sayıda (2%) kişilərdə cinsəl meylini azaldıb, kişik alətinin qaldırılması və tuxum miqdarının azalmasından xəbər veriblər. Ancaq bu dərmanı kəsəndən sonra, yenə qabaqkı duruma qayıtmaq olar.

PROPECİA dərmanın gündəlik işlətməklə, dörd ay sürəsində cəvab almaq olar. Və dərmanı kəsmək lə altı ay sonra daha etgiləri görsənməz. Ancaq əyər dörd aya dək işlədib, faydasını görməsəz, üstəlik ondan artıq qullanması da faydasız olacaq.

Bu ertələr MAİNOXİD ROGAİN 5% (MİNOXİD in güclənmişi) FDA tərəfindən tükün tökülməsnin dərmanı üçün qəbul olunub. Bu dərmandan 5% həll formasında, döktürdən version suzda əldə edə bilərsiniz.

Deyiblər bu dərman 45% ROJEN dən güclü özünü göstərib. Eləcə çoxlu adamlarda da dörd ayın içində öz etgi sini göstərib. Bu dərmanın general ağırlaşmaları, baş qaşınmaq dı. ROGAİN bir dərmandır ki gündəlik qullanırlar.

Bu dərman eliyə bilər başları dazlığa yönələn şəxslər də tük tökülmənin qabağını alsın.

Dörd ayın içində etgisini görməyə,ROGAİN 5% gündə iki növbət qullanarlar, ancaq əyər altı aya dək qullanmasaz, əsərləri aradan gedəcək.

əyərsə dörd ayın içində əsərlərini görməsiniz, ehtimal verilir bundan artıq qullanmasıda cəvaba çatdırmayacaq.

ROGAİN 5% ardıcıl halda yaxud döktürün verdiyi versionları üzərində qullanmaq gərəkdir.