Tanitim

 

Ilkin saç əkdirmək 1939 illərinə qayıdır. Bu işdə birinci çalışmaqlar japonyalı həkim, döktür OKOTA ya qayıdır. Döktür okota nın başın dalısından qraftları götürmək tədqiqatı, bir elmi dərgidə japonya da basıldı.HAIR

Döktür okota öncə bədənin ayri yerlərindən tük götürüb gərəyi olan yerlərdə əkdi. Işin başlanışında, təkcə çox kiçik bölgədə, məsələn qaşın çatılan yerləri və yanıq yerlərində saç əkdirdilər.

Ancaq bu tədqiqlər ikinci dunya savaşı başlananda dayandı.neçə illər sonra bu tədqiqat döktür NORMAN ORENTRİKH əlilə ardı alındı.ORENTRİKH yeni tapıntılardan faydalanaraq başın dalısından istənilən yerlərə tük intiqal verdi.

Bu metodun gəlişməsi, bugünkü saç əkdirmək metodlarının əsası olub.

Bu keçən neçə ili yeni elmi tapıntıların əsasında, saç əkdirmənin qızıl dönəmi adlandirmaq olar. Saç əkdirmək mərkəzimiz sə təbrizdə bu gəlişmələrinən birgə atdımlanıbdır.

Bu mərkəz 2009 uncu ilindən təbrizdə dünyanın gün teknologi silə ayaq, işə başlayıb və siz əzizlərə xidmət  yetirməyə iftixar tapıb.

ən çox saç əkdirmək cərrahlıq rekordu, işə başlanan ilin boyunca, birdə ən çox sıxlığı olan cərrahlığı doğma göyərən xəttilə, bu mərkəzin iftixarlarından di.

Gözəl üzünüzdəki gülüşlər və normal yaşayışa öznə inam la gayıtmanız, bu mərkəzin bütün əməklərin ödəyib yorğunluğumuzu canımızdan çıxardandı. Şübhəsizdir ki bu bizim ən böyük qazancımız dı.

Saç əkdirmək elm və incə sənətin məhsuludur. Şübhəsiz ki çoxları bu iki vergiyə bir yerdə sahib çıxanmazlar, ancaq əmin olun ki biz bu iki vergiyə sahibik. Bunu xəstələrimizin dodaqlarında açılan gülüşlər,( istər məmləkətin içindən, istər eşigindən olsunlar) bizdə yaraldıblar.

Saç əkdirmək mərkəzi öz xidmət qapısıni  “BİRİNCİLƏR ŞƏHRİ” Təbrizdə siz əzizlərin üzünə açıb. Bununçün ki daha sizi uzaq musafirət lərdən və ağır xərclərdən qurtarsın.

- kapital da saç əkdrmək yüksək səviyə də olar- yanlış düşüncəsini biz öz yüksək səviyədə ki işlərimizlə birdə xəstələrimizin dodaqlarında ki gülüşlə sabit eləmişik.

Sizinçün əldə edilən xidmətlərimiz:

 ۱-pulsuz muşavirə

۲- muayinədən sonra onun xərcini mueyyən eləyib, zaman baxımından onu planlaşdırmaq.

3- bu günkü metodların üzərində ( FUT- FİT- MİX) saç əkdirmək

4- kilinikimiz də iqamət xərcini ödəmək(FREE HOTELİNG)

5- PRP xədəmatının görünməsi

6- leyzik xədəmatının görünməsi

7- mezo trapi xədəmatının görünməsi

8- 10% endirim o əzizlərə ki WEB SİTE la bizinən tanış olublar.

9- 10% endirim evlilərə

۱۰- ۱۰% endirim yuniversitə tələbələrinə.