Ana səhifə

 

MOSHVERE KASHTE MU mərkəzinə xoş gəlmisiniz

bu WEB SİTE  yə gəlməyiniz bunu göstərir ki, tüklərinizin probləmi üçün bir para sorğularınız var. Yəqin təkcə siz dəyilsiniz ki bu barədə qayğılıdi lar.

Bu günkü durumda dünyanın yarısın dan çoxu tez- gec bu qayğıya düşüb ya düşəcəklər. Bu probləmə qarşı gələnlərin çoxu, üzündəki  yaranan dəyişiklik ləri qəbul eliyə bilmir lər. Eləcə bu durmda yaşamağı çətin, yada tam normal bir yaşayışınan fərqli görür.

Necə ki bilirsiniz, tüklərin tökülməsi özə inamı, şəxsin iş peşəsində və istəklərin gəlişməsində xiləl yaraldacaq.

Tükün tökülməsinə çoxlü illətlər ola bilər ki kişilərdə və qadınlarda fərqli dilər. genetiki illətlər dən sovay, qadınlarda boyluluq, süt vermək menopoz luq, və kişilərlə ortaq illətlərdən qansızlıq, stires, xəstəliklər, kemo trapi,qıda qıtlığı, dərmanlar və … eliyə bilər tükün tökülməsinə səbəb olsunlar.

Fərq eləməz tükün tökülməsinin səbəbi nə olsun, çünkü daha zaman o zaman dəyil ki bununçün qəmli olasınız. Biz sizə arxayınca təzmin veririk. Eləcə yenə özə inam la yaşayışınıza qayıdacaqsınız.

 Niyə ki saç əkdirmək mərkəzimiz saç əkdirmənin butun dərman yollarını, biçimlərini, və ona ayid xəbərlərini sizin ixtiyarınızda qoyacaq.

Indisə saç əkdirmək mərkəzilə ilginizdə, bu yola atdım atmısınız.

Doğma və sıx tüklərə sahib olmağınız və probləm ləri qaldırmaq üçün siz əzizlərin yardımına gəlmişik.. bu gedişdə, qulluğunuz da olan veblaq, tüklərinizin tökulməsinin sonuna bir başlanış olacaq.

Saç əkdirmək və muşavirə mərkəzi sizinçün saysız hesabsız xidmətləri əldə etməklə sizin yolunuzu gözləyir.

Daha gərək dəyilTEHRAN, ANKARA, ya İSTANBUL kimi uzaq və qalabalı şəhərlərə musafirət eləmək! Niyə ki bu mərkəz məmləkətin birinci saç əkdirmək mərkəzlərin dən sayılır.

Saç əkdirmək və muşavirə mərkəzimiz dünya səviyədə olan bilgi lərlə bərabər, uzman döktürlər ekip lərinən sizin gözəl üzünüzdəki rizayətlə gülüşün yolunu gözləyir.

Daha saxta tüklər ya ayrı dərmanların vaxtı keçib. Saç əkdirmək ən yararlı və ən arxayın metod ola bilər sizin yenidən sağlam və doğma tüklərinizə çatmağa.

Birdə xatırlatmalıyıq, saç əkdirmək sonradan heç nə probləm verməz. Bu günkü durumda saç əkdirmək yeni teknoloji lər əsasında olunur ki FUT (FİT FUE) adlarınan tanınırlar. saç əkdirmək və muşavirə mərkəzi indisə bütün bu teknoloji lər əsasında siz əzizlərə xidmət yatirir.

Iki FUT və FİT FUE metodlarının fərq ləri:

əsas fərq ləri, tükləri nə təhər köklərindən çıxartmağa qayıdır. Birdə neçə kiçik fərqləri varki veb saytin sonraki bölüm lərində üzərində danışılacaq.

Bu iki metodun əsasında, FUT metodu işin rahatca başa gəlib, xəstələr tərəfindən qarşılanmaq çün, bu mərkəzin seçilmiş metod larından satılır.

Siz eliyə bilərsiniz telefon ya veb sait la bizlə əlaqədə oasınız. Sizin bütün sorğularınıza riz bə riz cəvab verəcəyik. Işlərinizi arxayınca bizim uzman döktür lərimizə tapşırın, niyə ki yəqinimiz var əldə edilən xidmətlərimiz dodaqlarınızda sevinc gülüşünü açacaq. Eləcə sizi bu mərkəzə qonaq çağırırıq. Bu mərkəz öz müştəriləri nin rizayətini hədəf bilib, uzman döktür ləri toplamaqla siz əzizlər üçün əldə edilən xidmətlərini tanıtdırır:

1- pulsuz  muşavirə

۲- tibbi test dən sonra onun xərcini mueyyən eləyib, zaman baxımından onunçun plan tökmək

3- bu günkü metodların üzərində ( FUT- FİT- MİX) saç əkdirmək

4- kilinikimiz də iqamət xərcini ödəmək(FREE HOTELİNG)

5- PRP xədəmatının görünməsi

6- leyzik xədəmatının görünməsi

7- mezo trapi xədəmatının görünməsi

8- 10% endirim o əzizlərə ki WEB SİTE la bizinən tanış olublar.

9- 10% endirim evlilərə

۱۰- ۱۰% endirim yuniversitə tələbələrinə.

Deməliyik cərrahlıqdan  sonra  siz əzizlərin sorğularına cəvab verməyə hazırıq. Hər yerdə olsanızda fərq eləməz, biz sizin sorğularınıza cəvab verməyə söz vermişik.